Elektronická výměna dat nové generace

Řešení B2B komunikace propojí Váš systém se systémy Vašich obchodních partnerů a umožní Vám zpracovat všechny běžně využívané formáty při elektronické výměně dat.

B2B komunikace

Komunikace B2B (business-to-business neboli obchodní vztahy a vzájemná komunikace mezi společnostmi) je fenomén současnosti. Systémy, které ji zajišťují, mohou být velkou pomocí, ale i problémem. Záleží na míře kontroly, jakou dávají člověku, který za ně a za jejich komunikaci odpovídá.

S narůstající komunikací je tak důležitá nejen výměna zpráv (EDI), ale také automatizace jejich zpracování. Čím rušnější je komunikační provoz, tím více je třeba monitorovat a analyzovat, o jakou komunikaci jde, kde vznikají problémy a hledat cesty k jejich řešení.

K tomu slouží řešení EMonD (Elektronický Monitoring Dokladů), které vyvinula společnost Sabris. EMonD umožňuje celou komunikaci sledovat, analyzovat a v krizových situacích řešit. Jedná se o řešení komunikace nad SAP ERP, které minimalizuje rizika plynoucí z chybové mezifiremní i vnitrofiremní elektronické komunikace.

Proč zvolit za dodavatele B2B řešení Sabris?

  • Nabízíme komplexní řešení, které dělá správu B2B komunikace lidsky čitelnou a jednoduše řiditelnou.
  • Máme bohaté zkušenosti s implementacemi ERP systémů SAP, ECM/DMS (OpenText, MS SharePoint), systémů BPMS/WMS, IPM a EDI u velkého množství klientů.
  • Známe potřeby společností v oblasti B2B komunikace a elektronické výměny dat.
  • Vyvinuli jsme vlastní řešení EMonD, které kombinuje implementaci klientské aplikace (Knihy došlých a odchozích dokumentů) a využití univerzální Cloudové služby (SMW) která umí zpracovat všechny nejběžnější formáty využívané při elektronické výměně dat.
  • Vedle B2B komunikace poskytujeme Outsourcing i v dalších oblastech a je tak možné mít jednoho partnera pro různé oblasti.
  • Díky vlastním pracovištím pro zpracování papírové komunikace pokrývá naše řešení 100% B2B komunikace.