Vaše administrativní procesy poběží zcela bezproblémově a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Dlouhodobý i krátkodobý outsourcing podnikových procesů: Vedení účetnictví; Personální a mzdová agenda; Nákupní procesy; Zpracování dokumentů; Podatelny, spisové služby, archivace…

Outsourcing podnikových procesů Vás zbaví administrativní stránky Vašeho podnikání.

Outsourcing podnikových procesů neboli přenesení vybraných administrativních činností na externího dodavatele je trendem 21. století. Je to efektivní cesta, jak snížit provozní náklady firmy a současně zvýšit kvalitu provádění důležitých vedlejších činností. Výhodou je i uvolnění vlastních zdrojů a přístup k novým technologiím, informacím a znalostem.

Mezi hlavní výhody patří zejména:

 • Úspora provozních nákladů na podpůrných („neproduktivních“) procesech a možnost využít tyto prostředky pro rozvoj podnikání
 • Eliminace souvisejících technologických investic
 • Přenesení zodpovědnosti a rizik na poskytovatele služby (Service Level Agreement)
 • Vyšší kvalita služeb na základě znalostí a zkušeností externího partnera (konkrétní oblast, technologie, legislativa apod.)

Příklady oblastí, ve kterých se Business Process Outsourcing dnes již běžně využívá:

 • Vedení účetnictví

  Od interních účetních směrnic až po národní standardy finančního výkaznictví zabezpečujeme řádné nastavení, personální zajištění, vedení a kontrolu účetnictví vaší společnosti.

 • Personální a mzdová agenda

  S využitím vyspělých informačních technologií a vlastních zdrojů poskytujeme spolehlivé služby při plnění vašich povinností v oblasti mzdové a personální agendy.

 • Nákupní procesy

  Poskytujeme služby strategického nákupu, zejména v oblasti výběrových či poptávkových řízení, od organizačního a personálního zajištění, přes odbornou podporu až k dokumentaci celého procesu.

 • Zpracování dokumentů

  Poskytujeme služby, kde s využitím informačních digitalizujeme papírové dokumenty a vytěžujeme z nich klíčová data, včetně možnosti dlouhodobé „důvěryhodné archivace“.

 • Podatelny, odbavovací služby, spisové služby, archivace

  Poskytujeme služby zpracování příchozí i odchozí elektronické i papírové pošty a její následné archivace/skartace, třídění, vytěžování, přeposílání, zajištění odpovědí ad.

 • A další možnosti využití externích zdrojů dle potřeb klienta

Proč zvolit outsourcing podnikových procesů od Sabris shared services?

 • Zajišťujeme End-to-End služby.
  • Poskytujeme outsourcing podnikových procesů od analýzy stávajícího stavu přes návrh řešení až po implementaci a převzetí odpovědnosti za procesy klienta.
 • Garantujeme rozsah, úroveň a kvalitu poskytovaných služeb na základě SLA (Service Level Agreement).
  • Využíváme propracovaný systém sledování a měření služeb s definovanými parametry, abychom naplňovali kvalitativní ukazatele klíčové pro klienta.
 • Orientujeme se na optimalizaci výkonnosti procesů (KPI).
  • Klíčové ukazatele jsou vždy součástí dohod s klientem a jsou průběžně měřeny a optimalizovány s cílem dosáhnout maximálních benefitů.

Našimi základními hodnotami jsou:

 • Spolehlivost
 • Komplexnost
 • Flexibilita
 • Rychlost
 • Kvalita
 • Stabilita