Vaše administrativní procesy poběží zcela bezproblémově a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Dlouhodobý i krátkodobý outsourcing podnikových procesů: Vedení účetnictví; Personální a mzdová agenda; Nákupní procesy; Zpracování dokumentů; Podatelny, spisové služby, archivace…

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Outsourcing zdrojů pro podporu při přechodu na nový systém pro personalistiku a mzdy SAP HCM

Začátkem roku 2016 spustilo MPSV ČR nový informační systém a zároveň i nový systém pro personalistiku a mzdy. Nedostatek vlastních zdrojů při tak náročném projektu vedl MPSV ČR k požadavku na externího partnera, který by se zaměřil na poskytnutí podpory při migraci dat pro SAP HCM, školení a on-site podporu na jednotlivých pracovištích Úřadu práce v rámci celé České republiky.

„Sabris nejlépe splnil námi požadované podmínky na odborné znalosti, velikost a připravenost týmu. Pomohl nám dostát závazků vůči dodavateli HCM řešení tím, že nám v kritické situaci souběhu více projektů doplnil nedostatek vlastních kvalifikovaných zdrojů a poskytl podporu a znalosti migrace dat při přechodu do GO LIVE SAP HCM na pracovištích Úřadu práce v České republice.“

Ing. Petr Hejduk, náměstek sekce pro řízení úřadu, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Sabris poskytl MPSV ČR tým 8 pracovníků pro podporu migrace, zadávání personálně mzdových dat a on-site podporu pro pracovnice personálního úseku na jednotlivých pracovištích Úřadů práce. Celý tým byl řízen senior SAP HCM specialistou, který zajišťoval koordinaci školení a migraci s týmy na straně MPSV ČR a podporu Sabris pracovníků v terénu.

AVL Moravia

Outsourcing personální a mzdové agendy

Pro AVL Moravia jsme zpracovali detailní analýzu (Business Case) a následně předložili konkrétní návrh outsourcingu procesu zpracování mezd a personální agendy včetně jednoznačné definice poskytovaných služeb, odpovědností i garance SLA. Součástí výstupu bylo i finanční porovnání obou variant zpracování mezd během následujících 5 let, který jednoznačně potvrdil úsporu provozních nákladů v případě využití outsourcingu, která se dále zvyšuje s rostoucím počtem zaměstnanců.

Od prosince 2011 řeší AVL Moravia proces zpracování mezd outsourcingem od Sabris. Jak hodnotí tuto změnu a v čem vidí největší přínosy?

“Spolupráce s firmou Sabris v oblasti outsourcingu mzdové a personální agendy splnila naše očekávání. Zpracování mezd probíhá bez problémů a je výsledkem pečlivé přípravy všech nutných podkladů jak z naší strany, tak ze strany Sabrisu. Myslím si, že to je dobrou vizitkou vzájemné spolupráce.“

Libor Krejčí, vedoucí nákupu a prokurista, AVL Moravia s.r.o.

BOSAL ČR

Outsourcing zpracování dokumentů

Sabris řeší pro společnost BOSAL ČR proces zpracování faktur od přijetí, přes digitalizaci, vytěžení, schválení, archivaci až po zaúčtování v ERP systému s cílem poskytnout společnosti BOSAL maximální kontrolu nad veškerými fakturami v reálném čase.

  • Proces digitalizace a vytěžování faktur je zajišťován formou outsourcingu (na základě definovaných parametrů Service Level Agreement) v Sabris Centru sdílených služeb. Dokumenty jsou skenovány kvalitním dokumentovým skenerem, následně vytěžovány OCR softwarem ABBYY. Všechny dokumenty jsou paralelně archivovány v důvěryhodném elektronickém archivu, který Sabris opět poskytuje společnosti BOSAL ČR formou outsourcingu.

  • www.bosal.com

WITTE Nejdek

Outsourcing zdrojů pro nákupní procesy

V roce 2015 jsme byli poptáni vedoucím nákupního oddělení WITE Nejdek, zda bychom jim pomohli vyřešit kritickou situaci s vlastními zdroji v oddělení nákupu před koncem roku.

Sabris poskytl společnosti WITTE tým, který byl schopen v rámci jednotlivých fází požadavků dodat ucelené bloky požadovaných činností, a to jak přímo u zákazníka, tak i vzdáleně.

Šlo zejména o tyto činnosti: