Vaše administrativní procesy poběží zcela bezproblémově a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Dlouhodobý i krátkodobý outsourcing podnikových procesů: Vedení účetnictví; Personální a mzdová agenda; Nákupní procesy; Zpracování dokumentů; Podatelny, spisové služby, archivace…

NKT

Outsourcing personální a mzdové agendy

Sabris pomohl společnosti NKT vyřešit proces zpracování mezd pro téměř 1000 zaměstnanců nově akvírovaného závodu ve Švédsku. Dlouhodobě poskytovaná služba nyní zahrnuje komplexní business proces outsourcing zpracování mezd včetně tisku a dodávky výplatních pásek z Čech.

Aby bylo možné poskytnout outsourcing zpracování mezd pro švédský závod na SAP HCM, bylo nutné v rámci tranzitní fáze:

Následná pravidelně se opakující služba pokrývá:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Outsourcing zdrojů pro podporu při přechodu na nový systém pro personalistiku a mzdy SAP HCM

Začátkem roku 2016 spustilo MPSV ČR nový informační systém a zároveň i nový systém pro personalistiku a mzdy. Nedostatek vlastních zdrojů při tak náročném projektu vedl MPSV ČR k požadavku na externího partnera, který by se zaměřil na poskytnutí podpory při migraci dat pro SAP HCM, školení a on-site podporu na jednotlivých pracovištích Úřadu práce v rámci celé České republiky.

„Sabris nejlépe splnil námi požadované podmínky na odborné znalosti, velikost a připravenost týmu. Pomohl nám dostát závazků vůči dodavateli HCM řešení tím, že nám v kritické situaci souběhu více projektů doplnil nedostatek vlastních kvalifikovaných zdrojů a poskytl podporu a znalosti migrace dat při přechodu do GO LIVE SAP HCM na pracovištích Úřadu práce v České republice.“

Ing. Petr Hejduk, náměstek sekce pro řízení úřadu, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Sabris poskytl MPSV ČR tým 8 pracovníků pro podporu migrace, zadávání personálně mzdových dat a on-site podporu pro pracovnice personálního úseku na jednotlivých pracovištích Úřadů práce. Celý tým byl řízen senior SAP HCM specialistou, který zajišťoval koordinaci školení a migraci s týmy na straně MPSV ČR a podporu Sabris pracovníků v terénu.

AVL Moravia

Outsourcing personální a mzdové agendy

Pro AVL Moravia jsme zpracovali detailní analýzu (Business Case) a následně předložili konkrétní návrh outsourcingu procesu zpracování mezd a personální agendy včetně jednoznačné definice poskytovaných služeb, odpovědností i garance SLA. Součástí výstupu bylo i finanční porovnání obou variant zpracování mezd během následujících 5 let, který jednoznačně potvrdil úsporu provozních nákladů v případě využití outsourcingu, která se dále zvyšuje s rostoucím počtem zaměstnanců.

Od prosince 2011 řeší AVL Moravia proces zpracování mezd outsourcingem od Sabris. Jak hodnotí tuto změnu a v čem vidí největší přínosy?

“Spolupráce s firmou Sabris v oblasti outsourcingu mzdové a personální agendy splnila naše očekávání. Zpracování mezd probíhá bez problémů a je výsledkem pečlivé přípravy všech nutných podkladů jak z naší strany, tak ze strany Sabrisu. Myslím si, že to je dobrou vizitkou vzájemné spolupráce.“

Libor Krejčí, vedoucí nákupu a prokurista, AVL Moravia s.r.o.

BOSAL ČR

Outsourcing zpracování dokumentů

Sabris řeší pro společnost BOSAL ČR proces zpracování faktur od přijetí, přes digitalizaci, vytěžení, schválení, archivaci až po zaúčtování v ERP systému s cílem poskytnout společnosti BOSAL maximální kontrolu nad veškerými fakturami v reálném čase.

  • Proces digitalizace a vytěžování faktur je zajišťován formou outsourcingu (na základě definovaných parametrů Service Level Agreement) v Sabris Centru sdílených služeb. Dokumenty jsou skenovány kvalitním dokumentovým skenerem, následně vytěžovány OCR softwarem ABBYY. Všechny dokumenty jsou paralelně archivovány v důvěryhodném elektronickém archivu, který Sabris opět poskytuje společnosti BOSAL ČR formou outsourcingu.

  • www.bosal.com

WITTE Nejdek

Outsourcing zdrojů pro nákupní procesy

V roce 2015 jsme byli poptáni vedoucím nákupního oddělení WITE Nejdek, zda bychom jim pomohli vyřešit kritickou situaci s vlastními zdroji v oddělení nákupu před koncem roku.

Sabris poskytl společnosti WITTE tým, který byl schopen v rámci jednotlivých fází požadavků dodat ucelené bloky požadovaných činností, a to jak přímo u zákazníka, tak i vzdáleně.

Šlo zejména o tyto činnosti: