Vaše administrativní procesy poběží zcela bezproblémově a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Dlouhodobý i krátkodobý outsourcing podnikových procesů: Vedení účetnictví; Personální a mzdová agenda; Nákupní procesy; Zpracování dokumentů; Podatelny, spisové služby, archivace…

Dodáváme služby s garancí kvality prostřednictvím SLA

Parametry služby, na základě kterých se objektivně vyhodnocuje kvalita a úplnost poskytované služby, jsou definovány v tzv. SLA (Service Level Agreement). Právě v kvalitně připraveném SLA lze hledat důvody velmi pozitivních zkušeností zákazníků s outsourcingem. Při tvorbě SLA je vhodné se zaměřit na business potřeby zákazníka, znovu si připomenout jaké jsou dohodnuté cíle outsourcingu a následně k těmto oblastem nastavit parametry. Rizikem je nestanovení SLA parametrů na klíčové služby nebo stanovení parametrů tak, že není možné zjistit, zda byly splněny.

  • Na parametry SLA jsou dále navázány sankce. Rizikem je stanovení nejasných či nekonkrétních podmínek pro uplatnění sankcí, výše sankcí a nevyvážené stanovení sankcí pro obě smluvní strany (Poskytovatele a Zákazníka). Další velmi důležitou oblastí je řízení součinnosti, kde nestačí pouze vydefinovat jaké práce, podklady a jiná plnění bude poskytovatel na zákazníkovi vyžadovat.

SLA parametry jsou tedy velmi individuální záležitostí každé služby. Kontaktujte nás, ať již outsourcing používáte nebo o něm alespoň uvažujete.