Nejlepší systém, který flexibilně roste s Vaším businessem, je ten, který si necháte provozovat v cloudu.

SAP Success Factors = špičková cloudová řešení pro Vaše HR procesy

HR Cloudové služby

Využitím HR cloudových služeb získáte maximální flexibilitu s ohledem na aktuální potřeby Vaší firmy. Optimalizujete náklady na provoz hardwarové infrastruktury, zvýšíte její dostupnost a zabezpečení. Nespornou výhodou je i předvídatelnost a plánovatelnost nákladů a rychlost implementace.

Sabris podporuje inovace ve všech oblastech, od cloudových služeb přes řízený provoz aplikací až po nasazování řešení u zákazníka a jejich následnou podporu.

Hlavní výhodou spolupráce s námi je schopnost dodávky tzv. hybridního řešení = Cloud + On-premise.

Hlavní výhody cloudových služeb:

  • Optimalizace nákladů na provoz infrastruktury
  • Rychlý způsob nasazení nejmodernějších aplikací
  • Vyšší míra flexibility dle aktuálních potřeb
  • Rychlé nasazení aplikací v mezinárodním prostředí
  • Neustále aktuální verze aplikace (aktualizace až 4x ročně)