Nejlepší systém, který flexibilně roste s Vaším businessem, je ten, který si necháte provozovat v cloudu.

SAP Success Factors = špičková cloudová řešení pro Vaše HR procesy

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky:

Osobní data jsou velmi citlivá. Jak je zajištěno, že nebudou v cloudu zneužita?

Vše je ošetřeno smlouvou mezi poskytovatelem cloudu a zákazníkem. Společnost, která cloud poskytuje, by měla splňovat potřebnou certifikaci pro přísně regulované prostředí jako je třeba evropský nebo americký trh. Jedním z takových je například certifikace pro United States (“US”) - European Union (“EU”) Framework a US-Swiss Safe Harbor Framework.

Co je to hybridní řešení a v jakém případě se doporučuje?

Forma hybridního řešení je ideální v případě, že systém SAP HCM již používáte například pro personální administrativu a zpracování mezd. V případě, že hledáte způsob, jak získat nástroj pro podporu rozvoje, vzdělávání a spolupráci Vašich zaměstnanců, lze využít kombinaci řešení SAP SuccessFactors v cloudu, které díky našim zkušenostem propojíme s Vaším již implementovaným on-premise řešením, které provozujete pro podporu personalistiky a mezd.

Kdy uvažovat o cloudovém řešení?

Pokud chcete poskytnout špičkový manažerský nástroj pro oblasti, jakými jsou hodnocení zaměstnanců, stanovování firemních cílů a jejich kaskádový přenos dovnitř organizace na konkrétní pracovníky nebo pokud hledáte nástroj na řízení firemního vzdělávání, ale nechcete se pouštět do vývoje vlastního řešení.

Pokud na softwarový nástroj kladete takové nároky, aby byl jednoduchý na ovládání, podporoval výše uvedené procesy, byl k dispozici i na mobilních zařízeních a víte, že vlastní vývojový projekt by byl nákladný, dlouhý a navíc by každá nová aktualizace musela být samostatně dopracována.

V takovém případě je cloudové řešení ideálním nástrojem, neboť:

  • zkombinuje aktuální data ze SAP HCM, udržované pro mzdy a personalistiku;
  • umožní využít nástroj pro personální rozvoj ve špičkové kvalitě;
  • poskytne novinky na kvartální bázi s minimálními náklady na doimplementaci.

Existuje cloudové řešení pouze v angličtině?

Ne, stejně jako u ERP SAP jsou podporovány jednotlivé jazykové mutace.

Na kolik se cloudové řešení přizpůsobí mým potřebám? Nakolik jsou jednotlivé procesy přednastaveny?

Každý modul je nastavitelný a rozsah jeho využití a podporované procesy se přizpůsobují potřebám zákazníka. Před zahájením projektu se zákazník může seznámit s podporovaným rozsahem a společně s implementačními konzultanty vybere ty části procesů, které bude používat a doplní nastavení (číselníky struktury), které jsou nutné pro fungování vybrané části pro implementaci.

Platím za celý cloud, i když chci využít jenom některé jeho části?

Nikoliv, i cloudové řešení se nasazuje po jednotlivých modulech a ty jsou naceňovány zvlášť. To umožňuje postupně přidávat funkcionality. Zákazník platí roční poplatek za využívání cloudu podle množství zaměstnanců, jejichž data jsou v cloudu uchovávána.