Nejlepší systém, který flexibilně roste s Vaším businessem, je ten, který si necháte provozovat v cloudu.

SAP Success Factors = špičková cloudová řešení pro Vaše HR procesy

SAP SuccessFactors – cloudové řešení pro HR procesy

Řešení bylo ve studii Gartner* označeno za lídra v oblasti Talent Managementu.

Kompletní přehled o zaměstnancích, nástroje pro Talent Management (nábor, přijetí, řízení výkonnosti, odměňování, vzdělávání, nástupnictví a rozvoj), výkonné analytické nástroje a nástroje pro spolupráci.

*) Zpráva společnosti Gartner za Q4/2015

SuccessFactors Talent Solutions Vám pomůže vybudovat bezkonkurenční pracovní sílu.

Talent Management spočívá v budování kvalitní pracovní síly - přilákat talenty, rozvíjet je a udržet si ty nejlepší. Od zaměstnanců se očekává osobní zaujetí a angažovanost, protože to rozhoduje o úspěchu firmy.

Nová generace zaměstnanců, často označovaná jako „Y“, navíc předpokládá snadné využití IT v práci jako v běžném životě, to zvyšuje nároky na maximální zjednodušení a online přístup k informacím.

SuccessFactors Talent Solutions Vám poskytne kompletní řešení Talent Managementu v cloudu - od náboru, přes rozvoj a vzdělávání až k řízení výkonnosti a odměňování, a řadu důležitých podkladů, jako jsou knihovny dovedností a kompetencí, popisy pracovních míst, katalogy cílů, právní dokumenty a další.

Řešení pokrývá tyto oblasti:

 • Recruiting (nábor a nástup)
  • SAP SuccessFactors Recruiting Vám pomůže nalézt, zaujmout a zaměstnat kvalitní pracovní síly.
 • Onboarding (začlenění a zapracování zaměstnance)
  • SAP SuccessFactors Onboarding vám pomůže efektivně zapojit nové zaměstnance do firmy a přeměnit je na zapracovanou produktivní sílu.
 • Learning (Vzdělávání)
  • SAP SuccessFactors Learning Vám pomůže v zlepšování dovedností lidí, rozvoji vůdčích osobností, snížení rizik plynoucích z nedodržování pravidel a předpisů, účinněji zapojovat lidi do nových činností, to vše díky výkonnému a snadno použitelnému řešení na podporu vzdělávání.
 • Performance and Goals (výkon a cíle)
  • SAP SuccessFactors Performance & Goals staví výkonnost zaměstnanců do středu procesu, takže lidé znají směr, mají neustále zpětnou vazbu a vědí, jak dosáhnout nejlepšího výsledku.
 • Compensation (kompenzace)
  • SAP SuccessFactors Vám pomůže odměňovat skvělé výkony, optimalizovat rozpočty, zlepšit dodržování firemních zásad a snížit manuální chybovost – to vše za účelem lepších výkonů a výsledků.
 • Succession & Development (Další vývoj)
  • SAP SuccessFactors Succession & Development Vám pomůže identifikovat a rozvíjet talenty za účelem zlepšení organizační síly a dosažení obchodních cílů, zviditelněním a poskytnutím plánovacích kapacit pro podporu budoucího růstu.