Vaše administrativní procesy poběží zcela bezproblémově a Vy se můžete plně věnovat svému podnikání.

Dlouhodobý i krátkodobý outsourcing podnikových procesů: Vedení účetnictví; Personální a mzdová agenda; Nákupní procesy; Zpracování dokumentů; Podatelny, spisové služby, archivace…

Vedení účetnictví

Outsourcingem účetnictví snížíte provozní náklady a současně zvýšíte kvalitu účetních služeb v souladu s aktuální legislativou.

Poskytneme Vám komplexní služby v oblasti vedení vašeho účetnictví, vypracování manažerských reportů a statutární účetní závěrky, mzdového účetnictví, daňové a obecné administrativy. Využíváme nejnovější informační technologie, které automatizují účetní a daňové procesy, což zaručuje efektivní a včasné dodání služeb.

Součástí této služby je zejména:

 • Vedení účetnictví, výkaznictví a plnění daňových povinností společnosti
 • Sestavení statutární účetní závěrky a účetní závěrky dle národních účetních standardů (GAAP, IFRS)
 • Příprava vstupních údajů pro další procesy (např. přiznání k DPH, přiznání k dani z příjmů, příprava informací pro auditory)
 • Kontrola účetních výkazů a asistence při řešení nedostatků

Hlavní přínosy:

 • Snížení nákladů na provoz vlastního oddělení nákupu
 • Vyšší transparentnost výběrových řízení a nákupního procesu
 • Minimalizace rizika neetického jednání zaměstnanců
 • Snížení nákladů na externě nakupované produkty a služby
 • Snížení nákladů na interní audit a kontrolu

Personální a mzdová agenda

Získejte konkurenční výhodu řízením a optimalizací lidských zdrojů s cílem snižovat administrativní náklady.

Lidé jsou nejcennějším aktivem firmy, zároveň však představují až 40% provozních nákladů organizace. K tomu se přidává i skutečnost, že je stále náročnější nabírat, rozvíjet a udržovat pracovní síly.

Soustřeďte se na Talent Management a přenechte odpovědnost za vedení mzdové a personální agendy zkušenému dodavateli jako je Sabris.

Součástí této služby je zejména:

 • Kompletní vedení mzdové a personální evidence s využitím vyspělých informačních technologií
 • Zadávání a kontrola vstupních dat pro zpracování mezd
 • Včasné zpracování mezd k výplatě (kontroly, kontrolní reporty, výpočet mezd)
 • Zpracování výplatních pásek, elektronické rozeslání, případně tisk a distribuce
 • Vyhotovení přehledů a reportů po mzdách
 • Zpracování ročního zúčtování daně, případně dalších ročních aktivit
 • Příprava pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • Mzdové a personální poradenství
 • Zastoupení před příslušnými úřady (finance, sociální a zdravotní pojištění)
 • Správa exekucí, komunikace s exekutory, správné zadání exekucí do systému

Dále provádíme:

 • Zpracování cestovních příkazů (kontrola, zadaní, zaúčtování)

Hlavní přínosy:

 • Zvýšení efektivity organizace uspořádáním vnitřních vazeb
 • Možnost skloubit externí zpracování mezd s výhodami interní účtárny
 • Optimalizace a standardizace procesů
 • Úspora provozních nákladů (oproti internímu účetnímu oddělení)
 • Garance kvality zpracování mezd v požadovaném čase
 • Diskrétnost při práci s citlivými údaji
 • Záruka a náhrada škody v případě chybného zpracování

Nákupní procesy

Zvyšte výkonnost Vašeho firemního nákupu.

Pomůžeme vám snížit náklady, zvolit optimální nákupní strategii a realizovat efektivní výběrová či poptávková řízení.

Součástí této služby je zejména:

 • Analýza nakupovaných položek a komodit
 • Nastavení efektivního a účinného hodnocení dodavatelů
 • Vedení poptávkových a cenových jednání
 • Vyhodnocení a závěr z výběrového řízení s tím, že finální rozhodnutí zůstává na Vás.

Hlavní přínosy:

 • Snížení nákladů na provoz vlastního oddělení nákupu
 • Vyšší transparentnost výběrových řízení a nákupního procesu
 • Minimalizace rizika neetického jednání zaměstnanců
 • Snížení nákladů na externě nakupované produkty a služby
 • Snížení nákladů na interní audit a kontrolu

Zpracování dokumentů

Snižte náklady, zbavte se papíru, šetřete prostory, snižte chybovost a využívejte moderních technologií bez nutnosti vlastních investic.

Pracujete s velkým množstvím papírových dokumentů, ale čím dál častěji je nahrazují elektronické dokumenty. Není nutné investovat do drahých technologií a týmu, který bude tyto dokumenty zpracovávat a validovat - my v Sabrisu to uděláme za Vás.

Soustřeďte své úsilí a zdroje na rozvoj svého podnikání a přenechte papíry nám.

Tato oblast je velmi úzce spjata s oblastí B2B (mezifiremní elektronické komunikace), která rozšiřuje práci s dokumenty o další oblasti (fakturace, objednávky, EDI, emaily…)

Součástí těchto služeb je, zejména:

 • Digitalizace papírových dokumentů (skenování)
 • Vytěžování obsahu (OCR)
 • Dočasné uložení originálů
 • Skartace
 • Elektronická „důvěryhodná“ archivace - tedy včetně přípravy podkladů pro úřady
 • Příprava dokumentů (odpovědi, dotazníky…) a jejich následovné zpracování
 • Realizace průzkumů a následné automatické zpracování formulářů a dotazník
 • Rychlá dohledatelnost dokumentů

Hlavní přínosy:

 • Zajištění know-how v dané oblasti (analýza současného stavu a doporučení optimální varianty)
 • Podpora bezpapírové kanceláře
 • Jednoznačná evidence dokumentů a zamezení jejich ztráty
 • Rychlé pořízení dat z dokumentů a snížení chybovosti
 • Zrychlení cyklu zpracování dokumentů
 • Úspora provozních a investičních nákladů – redukce personálních zdrojů, snížení nákladů na archivaci papírových dokumentů, eliminace souvisejících technologických investic
 • Soulad s platnou legislativou
 • Flexibilní zajištění služby buď přímo u Vás nebo v našem digitalizačním centru Docupoint.

Podatelny, odbavovací služby, spisové služby, archivace

Máte vysoké náklady spojené s procesy, které Vám nepřináší zisk? Odbourejte tyto procesy přenesením zodpovědnosti na nás.

Optimalizujeme nejenom fungování Vaší podatelny, ale i ostatní navazující procesy ve firmě spojené s dokumenty.

Součástí této služby je, zejména:

 • Zajištění odbavovacích činností a podatelny, a to jak papírové tak elektronické
 • Digitalizace dokumentů a jejich dlouhodobá archivace
 • Třídění pošty a jejich další distribuce elektronickou formou po Vaší firmě
 • Automatizovaní řízení toku dokumentů - dohled nad workflow u příchozích a odchozích zpráv
 • Zpracování pošty z datových schránek
 • Evidence pošty, vedení podacího deníku
 • Reporting – přehled o množství přijatých a vyřízených zpráv a další statistiky

Hlavní přínosy:

 • Snížení nákladů na provoz vlastních oddělení
 • Možnost využít zdroje pro rozvoj podnikaní místo řešení neproduktivních procesů
 • Eliminace souvisejících technologických investic