„Přenechte nám řešení svých problémů“

Dlouhodobě Vám poskytneme kompetentní sdílený tým s garancí seniorní role a profesionality. Nejen pro případ akutního nedostatku vlastních zdrojů či zefektivnění vlastní činnosti, ale i pro podporu růstu businessu přesahující Váš stávající trh.

Dodáváme služby s garancí kvality prostřednictvím SLA

Výhodou Sabris Centra sdílených služeb je dodávka služby AMS neboli Aplikační podpory na základě předem definovaných parametrů SLA (Service Level Agreement). Správná dlouhodobě poskytovaná služba má dopředu definovaný rozsah, cílové hodnoty a způsob měření. Nedílnou součástí je forma a způsob řešení případné odchylky služby od stanovených parametrů.

Služba Aplikační podpory je postavena na těchto základních SLA parametrech:

  • Dostupnost zdrojů
    • Dle definovaného času služby až do 24/7.
  • Doba odezvy
    • Díky definované alokaci FTE (Full time equivalent) jsme schopni garantovat menší dobu odezvy na řešení požadavků než v případě alokace konkrétního konzultanta.
  • Garance dostupnosti seniority konzultační role
  • Další SLA parametry jsou předmětem knowledge transfer, tj. integrace služby do procesů zákazníka.