eNeschopenka

= další krok státní správy k digitalizaci povinných agend.
Přinášíme Vám cenné informace a zkušenosti odborníků.

eNeschopenka

Koho eNeschopenka ovlivňuje?

Legislativní změny

Od 1. ledna 2020 zahájila ČSSZ ostrý provoz povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Díky elektronickému propojení tří dotčených subjektů - lékařů, zaměstnavatelů a ČSSZ – významně zjednodušuje tok informací.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se mění. Stejně tak způsob, jakým se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nemusí předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému zůstává v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Celá komunikace probíhá ELEKTRONICKY.

Zajímavé odkazy:
Informace o tiskopisech na webu ČSSZ
Portál ČSSZ s informacemi o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Hlavní změny a nové povinnosti týkající se zaměstnavatele od ledna 2020

Zaměstnavatel již nepřijímá doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského od pojištěnce, kterému je předal ošetřující lékař. Ani je dále nepředává Okresní správě sociálního zabezpečení.

Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ přílohu k žádosti o dávku, a to v elektronické formě.

Do přílohy k žádosti o dávku zaměstnavatel nově uvádí informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat.

Při skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatel zašle hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Jaké agendy obnáší elektronická komunikace s ČSSZ u zaměstnavatele:

  • ELDP (Evidenční list důchodového pojištění)
  • ONZ (Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení zaměstnání)
  • NEMPRI_2020 (Příloha k žádosti o dávku) – nově v nové XML struktuře
  • HZUPN (Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti) – nová povinnost
  • PVPOJ (přehled o výši pojistného) – povinnost odevzdávat toto hlášení jednou měsíčně při uzávěrce mezd
  • DZDPN (Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti) = eNeschopenka

Jak to celé funguje?