eNeschopenka

= další krok státní správy k digitalizaci povinných agend.
Přinášíme Vám cenné informace a zkušenosti odborníků.

Společnost SAP ČR bude od 1. 1. 2020 podporovat 2 varianty řešení eNeschopenky:

Varianta 1

Propojení systému SAP s webovou službou ČSSZ

Systém SAP je přímo propojen s portálem ČSSZ pomocí nástroje SCPI (SAP Cloud Platform Integration), který funguje jako placená služba. Díky tomuto propojení probíhá celá komunikace v rámci výše uvedených hlášení automaticky a uživatel pracuje pouze v prostředí SAP.

Výhody tohoto řešení:

 • Jednotné místo komunikace
 • Celkové sjednocení postupů pro komunikaci s ČSSZ
 • Časová úspora při provádění nových agend (od 01.01.2020)
 • Výrazná časová úspora oproti variantě „Bez integrace“
 • Nižší chybovost
 • Lepší kontrola o stavu předaných podkladů

Jak to funguje technicky?

 1. SAP se propojí přes cloudový konektor přímo s portálem ČSSZ, kde si stáhne eNeschopenky a odešle veškerá hlášení. Následná komunikace je řízena přes B2A (Business to Administration) manažera.
 2. Uživatel v SAP ERP připraví pomocí nového reportu požadavek do uložiště B2A manažeru v ERP. Tento požadavek je přes SCPI odeslán na portál ČSSZ pomocí standartní transakce pro B2A manažer.
 3. Pomocí B2A manažeru je rovněž zajištěno vyzvednutí odpovědi přes SCPI a její uložení do uložiště B2A manažeru v ERP.
 4. Pomocí nového reportu v ERP je pak odpověď uložená v uložišti B2A manažeru a dále zpracována.

Příklad nově dodaných nástrojů:

 • Nový infotyp (3424), SCPI
  • Pro ukládání dat vztahujících se k eNeschopence a ukládání dat do tohoto nového infotypu proběhne pomocí funkce, která bude využívat SCPI (SAP Cloud Platform Integration). SCPI běží jako placená služba.
 • Nový report
  • Vyhodnotí / kontroluje konzistenci dat v novém infotypu a infotypu 2001 prostřednictvím výstupu ALV. Report zobrazí přehled rozdílů mezi eNeschopenkami a Nepřítomnostmi zaměstnance a navrhne úpravu.
 • Report pro generování přílohy k žádosti o dávku (NEMPRI report)
  • Bude přepracován do nového datového formátu pro elektronickou komunikaci.

Varianta 2

Řešení bez integrace webové služby ČSSZ

Tato služba bude fungovat tak, že si mzdová účetní bude vyzvedávat eNeschopenky na portále ČSSZ a ručně je zadávat do systému SAP.

Jednotlivá řešení budou postupně uvolňována s legislativními změnami a dodávána v rámci standardních postupů podpory SAP HCM modulu, včetně postupů, jak s jednotlivými transakcemi pracovat.

Pro přesnou nabídku dle vašich potřeb kontaktujte nás.