Blog

Pohled odborníka

České zdravotnictví zažívá éru elektronizace

31. prosince 2019
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
Zakladatel a provozní ředitel kliniky Program Health plus
lékař a odborník na modernizaci zdravotnictví
České zdravotnictví zažívá éru elektronizace. Používáme eRecepty, záznamy o pacientech jsou vedeny v počítačích, výsledky z laboratoří, rentgenové snímky či posudky si dnes už běžně lékaři posílají elektronickou cestou. A zákony nás v tom podporují – v mnoha zemích je ještě povinností vést lékařské záznamy v papírové podobě, v České republice již legislativa umožňuje vést evidenci výhradně elektronicky. eNeschopenka je jen dalším dílkem do celé skládačky.
Důležité ovšem je, abychom toto obrovské množství dat uměli propojit a distribuovat oprávněným osobám. To vyžaduje extrémní nároky na jejich zabezpečení před zneužitím. Je dobré mít kolem sebe odborníky, kteří mají znalost legislativy, procesů i moderních IT nástrojů. Právě připravovanou oblast eNeschopenky diskutujeme společně se Sabris a hledáme cesty, jak nejlépe tento nový proces uchopit.
Naše společnost již před deseti lety založila zdravotnický systém Program Health Plus, který od svého počátku používá integrovaný informační systém zpracovávající všechny informace o pacientech. To nám také umožnilo vytvořit pro klienty tohoto systému aplikaci pro mobilní telefony „Poliklinika v kapse“, která využívá všechny výhody elektronického zdravotnictví (za tento počin jsme byli letos oceněni v rámci akce Digi@Med Award a Českých 100 nejlepších 2019 v oboru Informační a komunikační technologie).
Odkaz na rozhovor s MUDr. Šubrtem, který vyšel v prosinci 2019 v zpravodajském týdeníku TÝDEN (51/2019)
MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA
Zakladatel a provozní ředitel kliniky Program Health plus
lékař a odborník na modernizaci zdravotnictví