Blog

Pohled odborníka

Zavedením eNeschopenky se celý proces zprůhlední

14. ledna 2020
doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc.
Hlavní lékař Programu Health Plus
Program Health Plus elektronizuje zdravotní služby již několik let, nikoliv na popud státní správy, ale protože v tom vidíme přínos pro naše klienty. Zavedení eNeschopenky zapadá do našeho celkového konceptu. Její vznik provází porodní bolesti, ale ve finále se celý proces zprůhlední. Všechny tiskopisy, které lékař potřebuje v rámci evidence práce neschopného, všechna hlášení o změnách vycházek, změnách bydliště, o trvání neschopenky, bude lékař posílat online, nikoli vypisovat papírově.
doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc.
Hlavní lékař Programu Health Plus